Ротариротарактротарианство
Ротаракт клуб - София Тангра
Ротаракт клуб София - Тангра
Ротари БългарияРотаракт Д2482
Вход за членове
Имейл адрес
Парола
влеззабравена парола
 

Какво е Ротаракт

Един Ротаракт клуб е нещо повече от клуб в служба на обществото. Той е част от глобалното усилие да се постигне мир и международно разбирателство. Този опит започва на местно ниво, но в същото време не съществуват граници за неговото разпространение. Ротаракт клуб София Тангра е клуб, създаден в служба на обществото, спонсориран от Ротари клуб София Тангра, който е член на Ротари Интернешънъл (световната асоциация, включваща в себе си повече от 26 000 Ротари клуба). Този Ротаракт клуб е част от международна мрежа от повече от 5 000 Ротаракт клуба и играе важна роля в нея. Целта на Ротаракт е да даде възможност на млади хора (на възраст от 18 до 30 години) да разширят знанията и уменията си, необходими и в личен план, за да се обърнат към материалните и социалните нужди на своето общество, както и да спомогне за осъществяването на по-добри контакти между хората по света чрез една мрежа, изградена на основата на приятелство и служба на обществото.

Цели на Ротаракт
* Да развива професионални и ръководни умения.
* Да подтиква към уважение на правата на другите, основаващо се на признаване стойността на всяка отделна личност.
* Да признава достойнството и значимостта на всички полезни начинания като възможност за служба в полза на обществото.
* Да признава и осигурява етични стандарти като лидерски качества и професионална отговорност.
* Да запознае и създаде разбиране за нуждите, проблемите и възможностите, както в местен, така и в световен мащаб.
* Да осигурява възможности за лична и масова активност, да служи на обществото и подпомага международното разбирателство и добрата воля към всички хора.

С какво се занимава Ротаракт?
Ротаракт клубовете организират различни проекти, естеството на които зависи преди всичко от интересите на членовете на клуба. По принцип съществуват три основни насоки на дейност в програмата на Ротаракт, които всички клубове развиват в различна степен:
* професионално развитие
* развиване на ръководните умения
* развиване на проекти относно клубната дейност
Тези насоки в тяхната съвкупност гарантират балансирана клубна програма, осигуряват важен опит и възможности за индивидуалното развитие на всеки ротарактор.

Развиване на ръководните умения
Целта на тази насока на дейност е не само да направи членовете на клуба по-ефективни ръководители, но също и да ги обучи да развиват и поддържат стабилни клубове с ефективни проекти. Това обучение развива похвати
- чрез които програмата на Ротаракт да достигне до потенциалните членове.
- за постигането на консенсус между членовете.
- за поверяването на отговорности по проектите и осигуряване на тяхното изпълнение.
- за откриване пътища за популяризирането на проектите.
- за намиране на източници на финансиране, които да укрепват развитието на клуба.
- за оценка на успеха на осъществените проекти.

Професионално развитие
Дейността в тази насока следва да разшири знанията на членовете за условията за работа и възможностите за бизнес в обществото. По този начин се подчертава ролята на всеки ротарактор в икономическото развитие на местно ниво и се акцентира върху това как уменията, развити по време на службата в полза на обществото, спомагат за решаването и на проблеми на работното място. Всеки Ротаракт клуб трябва да осигури възможности за професионално развитие на своите членове
- чрез специализирани форуми и семинари по мениджмънт и маркетинг.
- чрез запознаване с последните нововъведения в областта на бизнеса.
- чрез конференции по въпроси на бизнеса и професионалната етика.
- чрез представяне на варианти за финансиране и кредитиране при започване на бизнес.
Ротарианци, които участват в проекти за професионално развитие, могат да дават информация как да се започне бизнес, както и за различни професионални предизвикателства. Чрез подобни съвместни проекти ротаракторите имат възможност да се опознаят по-добре с ротарианците от спонсориращия Ротари клуб. Развиване на проекти относно клубната дейност
Тези проекти имат за цел да подобрят стандарта на живот както на местно, така и на международно ниво. При осъществяването им Ротаракт клубовете имат достъп до разнообразни източници, които могат да увеличат финансирането на проектите и да разширят влиянието на клуба по света.