Ротариротарактротарианство
Ротаракт клуб - София Тангра
Ротаракт клуб София - Тангра
Ротари БългарияРотаракт Д2482
Вход за членове
Имейл адрес
Парола
влеззабравена парола
 

Какво е Ротари

Водещи принципи на Ротари

По време на съществуването на Ротари са се установили няколко основни принципа, от които ротарианците се ръководят при постигане на идеала за служба и високи етически стандарти.

Целта на Ротари
Формулирана за пръв път през 1910 г. и адаптирана през годините с разширяването на мисията на Ротари, тя дава кратка дефиниция на целите на организацията и отговорностите на  клубните членове.
Целта на Ротари е да насърчава и развива идеала за служба на обществото като основа на достойно начинание, и в частност да насърчава и възпитава:

* Първо. Създаването на познанства като възможност да бъдеш полезен и служиш;
* Второ. Високи етически норми в бизнеса и професията, признаване значимостта на всяко полезно занятие, както и стремежа на всеки ротарианец да защитава името на своята професия и да служи на обществото;
* Трето. Прилагането на практика на идеала за служба в личния живот, бизнеса и обществения живот на всеки ротарианец.
* Четвърто.  Международното разбирателство, добрата воля и мира чрез приятелство на бизнесмени и професионалисти от цял свят, обединени от идеала за служба на обществото.

Класификационният принцип
Тази система е гаранция, че членската маса на клуба представя професионалния и бизнес профил на общността. При тази система класификацията на всеки член се основава на неговата или нейната професия; броят на членовете, заемащи дадена класификация, се ограничава от големината на клуба. Целта е професионално разнообразие, което оживява социалната атмосфера в клуба и е богат източник на професионален опит при изпълнение на клубните проекти.

Авенюта на служба
Базиращи се на целта на Ротари, четирите авенюта (направления) на служба са философската основа на организацията и фундаментът, върху който се извършва клубната дейност:

* Клубната служба се фокусира върху заздравяване на дружбата и осигуряване ефективната работа на клуба;
* Професионалната служба  насърчава ротарианците да служат на другите чрез своите професии и да прилагат високи етически стандарти.
* Службата на обществото включва проектите и дейностите на клуба, извършвани с цел подобряване живота в общността.
* Международната служба обхваща действията, предприемани за разширяване на хуманитарната дейност на Ротари в целия свят и насърчаване на световното разбирателство и мира.


Четиристранният тест, към който се придържат ротарианците в своя бизнес и професионален живот, е създаден от ротарианеца Хърбърт Дж. Тейлър през 1932 г. Преведен е на повече от 100 езика.
Четиристранен тест за онова, което мислим, казваме или правим
1. Това ли е истината?
2. Справедливо ли е спрямо всички, които засяга?
3. Ще създаде ли това добронамереност и по-добри приятелства?
4. Ще бъде ли от полза за всички, които засяга?

Четиристранен тест.